Info voor huisartsen of doorverwijzers

Sinds kort betaalt de overheid eerstelijnspychologische hulp (ELP) terug voor de meest voorkomende problematieken ( milde depressie, angst, problematisch alcoholgebruik). De hulp bestaat uit diagnosestelling, psycho-educatie, oplossingsgerichte hulp en eventueel doorverwijzing.
Hiervoor kan je een beroep doen op een geconventioneerd eerstelijnspsycholoog. Dit kan enkel na doorverwijzing door de huisarts of psychiater.

Het gaat over maximaal 2 X 4 sessies per jaar voor volwassenen tussen 18-64 jaar oud. De cliënt betaalt 11 euro (vanaf 2020 : 11,20 €) per sessie

 (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming). 

Op vraag kom ik graag kennismaken. Stuur me gerust een mailtje en ik neem contact op, mailto :  ariane.hermans@skynet.be


Meer informatie en het correcte verwijsdocument vind je terug op de website https://www.netwerksara.be/eerstelijnspsycholoog/info-voor-artsen/

informatieve-fiche-voor-artsen.pdf