Info voor huisartsen of doorverwijzers

De overheid betaalt  eerstelijnspychologische hulp (ELP) terug voor de meest voorkomende problematieken ( milde depressie, angst, problematisch alcoholgebruik). De hulp bestaat uit diagnosestelling, psycho-educatie, oplossingsgerichte hulp en eventueel doorverwijzing.
Hiervoor kan je een beroep doen op een geconventioneerd eerstelijnspsycholoog. Dit kan enkel na doorverwijzing door de huisarts of psychiater.

Het gaat over maximaal 2 X 4 sessies per jaar.  De cliĆ«nt betaalt 11,20 per sessie.

 (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming). 

Sinds de corona crisis is er geen leeftijdsbeperking meer. 

Op vraag kom ik graag kennismaken. Stuur me gerust een mailtje en ik neem contact op, mailto :  ariane.hermans@skynet.be


Meer informatie en het correcte verwijsdocument vind je terug op de website https://www.netwerksara.be/eerstelijnspsycholoog/info-voor-artsen/