Info voor huisartsen of doorverwijzers

De overheid betaalt eerstelijnspychologische hulp (ELP) terug. Hiervoor kan je terecht bij geconventioneerde eerstelijnspsychologen.

Het gaat over maximaal 8 sessies per jaar.  De cliënt betaalt 11 euro per sessie. (eerste sessie is kosteloos)

 (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming). 

Ik ben ook erkend voor gespecialiseerde psychologische zorg.  Hierbij hebben cliënten recht op 20 sessies terugbetaling. Om van dit aanbod gebruik te maken, dienen psycholoog en arts een functioneel bilan op te stellen in samenspraak met de cliënt.


Op vraag kom ik graag kennismaken. Stuur me gerust een mailtje en ik neem contact op, mailto :  ariane.hermans@skynet.be


Meer informatie vind je terug op de website https://www.netwerksara.be